เจริญสติช่วยคลายความยึดมั่นในตัวตน
ขณะเจริญสติเฝ้าดูสภาวธรรมทางกายกับจิต
ภายในร่างกายที่ยาววาหนาคืบกว้างศอก 
ผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้สึกว่ามีเพียงสภาวธรรมทางกายกับจิต
ที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย
ไม่มีตัวเราอยู่ในสภาวธรรมเหล่านั้น 
และสภาวธรรมนั้นก็ไม่ใช่ของเรา 
ความรู้สึกเช่นนี้คือการคลายความยึดมั่นในตัวตน...
การคลายความยึดมั่นในตัวตนเช่นนี้ 
จะส่งผลให้เรารู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น

พระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ

การทำภาวนาแรกๆ จิตย่อมกวัดแกว่งดิ้นรน          การทำภาวนาแรกๆ จิตของเราย่อมกวัดแกว่งดิ้นรน ล้มลุกคลุกคลานเป็นของธรรมดา เพราะจิตยังไม่เคยกับการภาวนามาก่อน จึงถือได้ว่า การภาวนาเป็นงานใหม่ของจิต ถึงจะยากลำบากแก่ไหน เราต้องฝืนเพื่อที่จะฉุดกระชากลากจิตที่กำลังถูกกิเลสย่ำยีอยู่นั้นให้พ้นภัยอันตราย ให้เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรทำอย่างยิ่ง

                                                                                                  หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ