วางใจ ไม่รับ แล้วมันก็ดับลงเองมันเข้ามาทางอายตนะ และ พุ่งเข้าสู่ใจ
วิธี คือ สติตั้งมั่น คอยดักจับสิ่งที่มาตกกระทบ
รู้เหตุ แล้ว วางใจ ไม่รับ 
แล้วมันก็ดับลงเอง..

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา