จึงจะหมดภาระ


ธรรม ๓ ประการ คือ...
ปีติ ๑.  
ความสละ ๑. 
ความรู้เท่า ๑.
มีคุณค่า ต่าง ๆกัน
ปีติ
มีดี ที่เป็นเครื่องอยู่แลสงบนิวรณ์
เป็นวิหารธรรม  เครื่องอยู่ในปัจจุบัน
ความสละ
เพราะเห็นโทษภัย  ในสิ่งนั้นๆ จึงสละได้
ตามกำลังแลภูมิ  ของตน...
ความรู้เท่า
ในขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เป็นต้น
เพราะมาพิจารณาเห็น ในสิ่งนั้นๆ 
ตามเป็นจริง..แล้ว...ปล่อยวาง...จึงจะหมดภาระ

หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี

Image by ELG21 from pixabay

จากเพจ วัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้ได้อะไรเป็นผลตอบแทน


คำสอนของพระองค์มิได้สอน
ให้ได้อะไรเป็นผลตอบแทน 
แต่พระองค์มีความหลุดพ้นของจิต 
ของปัญญา จากทุกข์ ที่ไม่กำเริบ 
เป็นผลตอบแทน 
แม้ขนาดญาณทัศนะอันวิสุทธิ 
พระองค์ยังไม่อยากให้ใครต้องการ

สมสุโขภิกขุ

Image by Father150 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา