ไม่มีอะไรขลังเท่าสติปัญญาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

บารมีธรรมที่สั่งสมไว้ในดวงจิตไม่เคยสูญหาย
ผู้เคยบำเพ็ญสั่งสมบารมีธรรมมานาน
เป็นผู้สลดใจได้เร็ว
และมีอำนาจจิตพิเศษในการต่อต้านสิ่งที่ต่อต้านได้ยาก 
มีพลังจิตเข้มแข็งในการสละสิ่งที่สละได้โดยยาก
บารมีธรรมที่สั่งสมไว้ในดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหาย...
คอยกระตุ้นเตือนให้บุคคลเบนชีวิต
ไปตามวิถีทางที่เขาเคยเดินมาเป็นเวลานาน


อ.วศิน อินทสระ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนที่จะก้าวหน้าในธรรมอยู่ที่สติเป็นหลักคนที่จะก้าวหน้าในธรรมนี้อยู่ที่สติเป็นหลัก 
ใครมีสติแล้วนี้จะหลุดพ้นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 
แต่ถ้าไม่มีสตินี้ จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้เลย 
ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆ 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไร 
อย่ามาเจริญสติเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิ 
เพราะถ้าทำอย่างนั้นจะไม่มีกำลัง
ที่ๆจะหยุดความคิดปรุงเเต่งได้..


พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา