มฤตยูย่อมฉุดคร่า


มฤตยูย่อมฉุดคร่าผู้มีใจติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ
ผู้มัวหลงเพลินเก็บดอกไม้แห่งมาร
เหมือนกระแสน้ำที่พัดพาเอาชาวบ้านที่มัวหลับใหลไป ( # ๔๘)
มฤตยูย่อมทำคนที่มีใจติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ
ผู้มัวแต่เพลินเก็บดอกไม้แห่งมารอยู่
ผู้ไม่รู้อิ่มในกามทั้งหลาย
ให้ตกอยู่ในอำนาจ ( # ๔๙) 

หนังสือธรรมบาท

Image by Printeboek from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา