ผู้ใดก็ตามที่ได้อุทิศตนผู้ใดก็ตามที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น 
ไม่ว่ามากน้อยเพียงใดก็ตาม 
เขาหรือเธอผู้นั้นย่อมได้รับการตอบแทน
นับพันเท่าทวีในการเรียนรู้
และพัฒนาความก้าวหน้าในทางธรรม  
ทุกมธุรสวาจา ทุกรอยยิ้ม
ที่ท่านได้มอบแก่ผู้ที่กำลังเผชิญวันอันเลวร้าย 
ย่อมจะย้อนตอบแทนคุณท่าน
อย่างที่ท่านเองก็มิอาจคาดคิด

ท่านมิงจูร์ รินโปเช

จากหนังสือ ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข 

Whatever degree a person commits himself or herself to the welfare of others, he or she is repaid a thousandfold by opportunities for learning and advancement. Every kind word, every smile you offer someone who might be having a bad day, comes back to you in ways you'd never expect.

– Mingyur Rinpoche 

from the book “The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness”

Cr.เพจ Tergar Thai

Image by RebeccasPictures from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

ถ้าเรารู้ มันไม่รำคาญหรอก


ต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเรารู้จักจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะ
เดี๋ยวมันก็นึกถึงโน่น เดี๋ยวมันก็นึกถึงนี่
เป็นเรื่องธรรมดาของมัน
ให้เรารู้มันเสีย
ถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้ว
ถึงเรานั่งคิดถึงโน่นถึงนี่
มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่
ถ้าเรารู้ มันไม่รำคาญหรอก

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา