นั่นแหละ คือ ตัวธรรม


ตามที่จริงแล้ว 
ไม่มีสักอย่างเดียว ที่มีอยู่จริง 
การสลัดสิ่งทุกๆ สิ่งออกไปเสีย 
นั่นแหละ คือ ตัวธรรม 
ผู้ซึ่งเข้าใจความจริง
ข้อนี้นั่นแหละ คือ พุทธะ

คำสอนฮวงโป

Photo by 郑 无忌 on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้ยอมรับว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้


ความทุกข์พร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอ
ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิ...
.
บางคนก็มาบ่นมาถามอาตมาว่า
ทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาที่ทำงาน
คนนั้นก็มาทำความรำคาญให้เรา 
คนนี้ก็ทำไม่ดี คนนั้น…ก็รู้สึกว่า
เขาทำให้เราเกิดอารมณ์ฉุนเฉียว
ความจริงไม่ใช่ว่าคนนั้นมาทำ
แต่เป็นเพราะเราไม่มีสัมมาทิฐิ
ไม่รู้ว่าเราจะต้องพบสิ่งที่…เราไม่รัก ไม่ชอบใจ 
มันก็แค่นี้แหละ 
.
เราต้องตั้งสัมมาทิฐิไว้ในใจ
ให้ยอมรับว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้
เราต้องปลูกความรู้สึกอยู่เสมอ
ให้มีความเห็นชอบ...

พระอาจารย์ปสันโน

Image by www_slon_pics from pixabay

จาก Fb.Achara Klinsuwan

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา