ความคิดระดับดีๆ จะไหลออกมาเอง


เมื่อมีสติที่ฐานกายได้มาก  
จะแยกจิตจากความคิดง่าย 
เมื่อจิตว่าง เป็นอิสระแล้ว 
ความคิดระดับดีๆ จะไหลออกมาเอง  
คนทำงานเอาแต่คิดๆๆๆๆ   
ก็ยากที่จะยกระดับสติปัญญาของตนเองได้..  

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

Image by kanishka_ranasinghe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนามันเกิดขึ้นไม่นาน มันก็ดับ


กิเลส (ราคะ โทสะ โมหะ) มันเกิดขึ้นทีหลังจิตเรา 
จิตจริงๆ มันบริสุทธิ์ กิเลสไม่ใช่จิตเรา 
มันมาปรุงมาแต่ง มันเกิดมาทีหลัง 
เราจะยอมให้มันมาเป็นใหญ่กว่าจิตเราได้อย่างไร 
มันมาทำฟอร์มเป็นเพื่อนเรา 
เพื่อนกินเพื่อนกัน
เพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกัน เอาไปกิน 
รู้ทันมันเอาครึ่ง 
รู้ไม่ถึงมันเอาหมด ให้รู้ทันมัน 
เมื่อมันเกิดให้รู้ให้ทัน
เมื่อเขาด่าเรา ทำเราโกรธ 
จริงๆ มันก็ตัวเขาไม่ใช่เรา 
จิตเรายังเป็นหนึ่ง ยังนิ่งเป็นหนึ่ง
ดังกับเขาตบมือข้างเดียว 
เราไม่เอามือไปรับมันก็ไม่ดัง มันก็ไม่ถึงเรา 
กิเลสมันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ของเรา 
มันเกิดขึ้นไม่นาน มันก็ดับ 
เราเคยโกรธมาตั้งมาก เดี๋ยวนี้มันไปไหนหมด

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

Image by Foto-Rabe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา