อย่าจมอย่าแช่


การที่คนเรามีความคิด มีความรู้สึก มีการกระทบได้
มิใช่สิ่งผิด แต่ขอเน้นว่าอย่าจมอย่าแช่
(ให้ผ่านให้ไวที่สุด ,วางให้ไวที่สุด )
ให้รีบต่อยอดเป็นปัญญาทางธรรมทันที
แล้วเราจะรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งที่ชีวิตพบเจอ
ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
ก็ล้วนมอบเพชรเม็ดงามให้กับชีวิตทั้งนั้น

อิโตมิ จัง

Image by MarjonBesteman from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อเรารู้ว่าในโลกนี้มีแต่ภัย


เมื่อเรารู้ว่าในโลกนี้มีแต่ภัย
ก็ควรเร่งทำคุณงามความดีให้มากๆ 
สิ่งที่สำคัญถ้าโยมจะปลอดภัยในภัยทั้งปวง 
ให้โยมกำจัดภัยภายในให้ได้เสียก่อน 
ให้ละอาฆาตพยาบาท ละโทสะ โมหะเหล่านี้ 
เมื่อโยมมีเมื่อไหร่ ในเชื้อของกระแสจิต
แห่งความอาฆาตพยาบาทริษยาทั้งหลาย 
ความพอใจไม่พอใจในโทสะ..จิตมันจะเร่าร้อน 
นั้นแล..มันจะดึงดูดวิบากกรรมในอดีตเข้ามา 
แล้วโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันก็ตามมาเช่นเดียวกัน..
แต่เมื่อจิตเรานั้นมีแต่ความเมตตา มีแต่ความสงบ 
ความสงบความเย็นเหล่านี้..
ไอ้ความร้อนนั้นเมื่อมันจะเข้ามา 
มันก็จะเข้ามาแทรกแซงได้ยาก 
ก็เมื่อเรามีความสงบแห่งจิตอยู่ มีบุญกุศลมีศีล 
อำนาจแห่งพระรัตนตรัยนั้นคุ้มครอง 
มันก็จะมีรัศมีมีแสงคอยคุ้ม
เหมือนอะไรมาครอบกายเราอยู่ 
อย่างนี้แลไม่ว่าจะเป็นกัมมันตรังสี 
รังสีใด เชื้อโรคใดก็ตาม 
มันก็จะช่วยปกป้องรักษาเราได้ 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

Image by 21saturday from pixabay

จากเพจธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา