การปฏิบัติ ที่ดูเหมือนมิได้ปฏิบัติอะไรเลย


การปฏิบัติ ที่ดูเหมือน
มิได้ปฏิบัติอะไรเลย
คือ การปฏิบัติทางจิตใจ ให้รู้สึกพอใจ
อยู่ในความว่าง จากตัวตนของตน
กระทำหน้าที่ทุกอย่าง กลมกลืน
อยู่กับกฏของธรรมชาติ ทำงานเพื่อหน้าที่
มิใช่ทำเพื่อประโยชน์แก่ ตัวกู-ของกู

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by AlemCoksa from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อเป็น "เจ้าของ"


เมื่อเธอยิ้ม โลกนี้ก็ยิ้มตาม
เมื่อความโกรธ ความอิจฉา ปรากฎขึ้นมา
ด้วยความไม่รู้ เธอก็เป็นสิ่งนั้นไปแล้ว
แต่ใจที่ยิ้ม หรือ หน้าที่ยิ้ม ได้
ความโกรธ และ ความอิจฉา ย่อมหายไปเอง
สิ่งที่เธอชอบ หรือ ไม่ชอบ ก็ต้องปรากฎขึ้น
ทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อเป็น "เจ้าของ"
เมื่อไม่เป็น"เจ้าของ" สิ่งใดๆ 
สิ่งนั้นย่อมหายไปเอง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by LunarSeaArt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา