อินทรีย์พละกล้าแข็ง จะประหารกิเลสโดยอัตโนมัติ
ารกำหนดให้ได้ปัจจุบันธรรม ทำให้ขณิกสมาธิรวมตัว
เมื่อขณิกสมาธิรวมตัว ทำให้อินทรีย์พละมีกำลังแก่กล้า
เมื่ออินทรีย์พละมีกำลังกล้าแข็ง
จะเข้าไปทำหน้าที่ประหัตประหารกิเลส ในมรรคญาณโดยอัตโนมัติ
โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ประการใด


หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา