ปฎิบัติบูชามีค่ากว่าวัตถุทำบุญให้ทานไม่รู้กี่ครั้ง กฐินผ้าป่ากี่สิบกี่ร้อยกอง 
มันก็ไม่ได้บุญเท่าจิตเราสงบรวมเป็นสมาธิ 
เพราะว่าอันนั้นมันไปถึงบ่อบุญแท้ 
ถึงเราอาศัยวัตถุทาน อาศัยข้าวอาหารปัจจัย 
แต่มันก็เป็นวัตถุที่มีอายุสั้น 
ถ้าเราทำจิตของเราให้สงบได้ 
ท่านบอก “ปฎิบัติบูชามีค่ากว่าวัตถุ เทียบกันไม่ได้” 
เราต้องเข้าใจของเราอย่างนี้

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร

อย่าหยุดเพียงการให้ทาน รักษาศีลการให้ทานและการรักษาศีล
คือความดีที่น่าภาคภูมิใจ
แต่การหยุดอยู่ พอใจกับความดีแค่นั้น 
ก็ทำให้เราย่อมเข้าไม่ถึงความดีสูงสุด
ที่รู้ได้ด้วยการภาวนาเท่านั้น

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ