เมื่อไม่ละกิเลส ไม่ได้ผล                                                     บวชศรัทธาเพียงแต่      ละเพศ
                                                     เมื่อไม่ละกิเลส              ก็ไม่ได้ผล 
                                                     เรียนธรรมคำบรรยาย    แต่ไม่ได้ฝึกตน
                                                     ไม่เพียรมั่นอดทน         ไม่เกิดผลความดี

                                                           หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต