ทุกอย่างว่างจากชื่ออยู่ก่อน


มองสิ่งรอบตัวทุกอย่าง
โดยไม่ใส่ชื่อสมมุติลงไป
รวมถึงมองเข้าไปในใจโดยไม่ใส่ชื่อว่าใจ
จะพบความจริงว่า
ทุกอย่างว่างจากชื่ออยู่ก่อน
ปัญหาทั้งหลายว่า
ใคร? อะไร? อย่างไร? ล้วนสมมุติ

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

หนังสือ “พ้นทุกข์ตรงนี้ พบสุขตรงนี้”

Image by ArtTower from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบาก


เมื่อบุคคลมาฝึกจิตนี้
ให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดี
เรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเข้า 
ก็ไม่ยึดถือเอา
เมื่อไม่ยึดถือ มันก็ดับไป

สิ่งต่างๆ เมื่อจิตไม่ยึดถือเอาเท่านั้น
มันดับไปเองเลย
ไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบาก

พอแต่จิตรู้ว่าอันนั้นมันเป็นของไม่เที่ยง
หรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องชั่ว
ไม่ควรยึดถือเอาอย่างนี้
มันรู้อย่างนี้ มันก็ปล่อยวาง

ไม่ยินดียินร้ายตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้น
มันก็อยู่ไม่ได้ เรื่องต่างๆ ก็ดับไป
ใจก็เป็นปกติอยู่

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by Berger-Team from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา