ความสุขใจไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนาความสุขใจไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนา 
การรู้จักทำใจ เมื่อไม่สมปรารถนาต่างหาก 
เป็นความสุข

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

ศาสนาไม่ได้อยู่แค่กับพระกับเณร          การวิ่งไปนั่น วิ่งไปนี่ พระองค์นั้นดี องค์นั้นไม่ดี องค์นั้นประพฤติชอบ องค์นี้ไม่ประพฤติชอบ ชอบพูดกันไป ว่ากันไป

          แต่ตัวเองนั้นมัววิ่งหาอยู่ ไม่เห็นสักที ศาสนาไม่รู้อยู่ไหน นึกว่าแต่อยู่กับพระกับเณรนั่นหรือ?

          ศาสนาไม่ได้อยู่แค่กับพระกับเณร แต่อยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป ฆราวาส ญาติโยมก็ตาม หากมีศีล ประพฤติธรรม ศาสนาก็อยู่กับคนนั้นนั่นแหละ ให้เข้าใจอย่างนี้

                                                                                                        หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

วิปัสสนาไม่ใช่เกาะแต่ตําราวิปัสสนาไม่ใช่เกาะแต่ตํารา 
จงหาของจริงมาใคร่ครวญ 
วิปัสสนาท่านให้ดูของจริง 
ไม่ใช่มัวถ่างตาดูแต่ตํารา
แล้วก็ติดตําราแจ 
ของจริงไม่ใช้ จะได้อะไรเป็นที่พึ่ง

หลวงปู่ปาน โสนันโท

จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน
....จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน 
รู้อยู่ในปัจจุบัน 
ละอยู่ในปัจจุบันนี้
จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม....

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ