คลายจากความยึดถือเอง


ธรรมชาติกายธรรมชาติใจ
เป็นอัตโนมัติ
ไม่ใช่ใครควบคุม

ยิ่งเห็นความเป็นอัตโนมัติ 
ตัวฉันของฉันก็น้อยลงตาม 
ไม่ใช่การฝึกให้มาก ให้มี หรือเพียร 
แต่เป็นการเห็นความจริง
จึงคลายจากความยึดถือเอง
สภาวะแท้มิเปลี่ยนแปลง 
กายจิตเช่นนั้นเอง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by nuno_lopes from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

ไม่เป็นอะไรกับอะไร


ชีวิตสุดยอด
คือไม่เป็นอะไรกับอะไร 
ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลย 
สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ 
ไม่เป็นอะไรกับอะไร 
ชีวิตที่ไม่เป็นอะไรกับอะไร 
เป็นศาสตร์เป็นศิลปะอยู่ในโลก

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา