ขอให้มองเห็นจิตของเราให้ชัดเจนเสียก่อน


จะบรรลุไม่บรรลุ หรือไม่บรรลุไม่ต้องพูดถึง 
ขอให้มองเห็นจิตของเราให้ชัดเจนเสียก่อน 
มองขันธ์ตัวเองให้เป็นไตรลักษณ์เสียก่อน 
เห็นด้วยจิต ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อ 
ถ้าข้างในมันว่าง ข้างนอกก็จะว่างหมด 
ถ้าถึงตรงนี้แล้ว จะภาวนาหรือไม่ภาวนา 
ก็เหมือนภาวนาอยู่

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by Valiphotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา