เมื่อเราไม่ยึดในสิ่งที่เราทำ


เมื่อเราไม่ยึดในสิ่งที่เราทำว่า "เราเป็นผู้ทำ"..
จะเกิดสภาวะธรรมทานเกิดขึ้นเองอัตโนมัติ ...
นี่เป็นบุญบารมีภายในล้วนๆ ..
การอยู่กับตัวเองอย่างไม่ยึดตัวเอง 
บุญเกิด สุขเกิด ธรรมทานเกิด 
ความพ้นทุกข์เกิดในตัวเองพร้อมกัน..

อิโตมิ จัง

Image by mathgun from pixabay

อ่านฉบับเต็มได้ที่ ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา