ทำให้เป็นปีใหม่อย่างแท้จริง


คำว่าพรแปลว่าสิ่งประเสริฐ 
สิ่งประเสริฐหรือสิริมงคลในพุทธศาสนา 
ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ แต่คือธรรมะในจิตใจ 
ธรรมะในจิตใจไม่มีใครที่จะให้แก่เราได้ 
มีแต่เราต้องทำขึ้นมาเอง 
แต่ถ้าเราสามารถสร้างหรือทำขึ้นมาได้ 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นของขวัญอันประเสริฐที่สุด 
อยากให้เรามอบของขวัญอันประเสริฐนี้แก่ตัวเราเอง 
ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาให้ 
ไม่ต้องรอพรจากพระสงฆ์องคเจ้า 
เราสามารถมอบของขวัญให้ตัวเอง 
สร้างสิ่งประเสริฐคือพรให้แก่ตัวเอง 
แล้วเราจะได้ชีวิตใหม่ 
ทำให้เป็นปีใหม่อย่างแท้จริง

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปีใหม่นี้ ถ้าอยากมีความสุขทางใจทุกๆ วัน


ปีใหม่นี้ 
ถ้าอยากมีความสุขทางใจทุกๆ วัน 
จงอย่าหวังสิ่งต่อไปนี้
๑. ความเอาอกเอาใจจากผู้อื่น
๒. ความสำนึกในบุญคุณความดี
จากผู้ที่เราได้เคยช่วยเหลือแก่เขา
๓. คำสรรเสริญเยินยอยกย่องชื่นชม
๔. ความอยากที่จะให้คนนั้นคนนี้
เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ อย่างใจเรา
เพราะจิตสันดานคนเราไม่เหมือนกัน 
เขาเป็นไปตามสันดานของเขา 
                      มิใช่ตามที่เราอยากให้เป็น                       

อ.วศิน อินทสระ

Image by _Vane_ from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา