เรียกว่ามองข้ามช็อตไปได้


ถ้าเรายกจิตให้อยู่เหนือโลกธรรม 
หรือเหนือความเป็นคู่ 
ก็จะเห็นโลกและชีวิตได้ไกลขึ้น 
เราจะไม่ติดอยู่กับการมีหรือการเสีย 
เพราะรู้ดีว่าวันนี้ถึงได้มา 
พรุ่งนี้ก็ต้องเสียไป 
วันนี้ได้รับคำสรรเสริญ 
พรุ่งนี้ก็หนีไม่พ้นคำนินทา 
วันนี้เขารักเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะเกลียดเรา 
การยกจิตสู่ระดับโลกุตระ 
จะช่วยทำให้เรารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง 
ไม่ติดอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 
เพราะรู้ดีว่าวันหน้าทุกสิ่งทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไป 
เรียกว่ามองข้ามช็อตไปได้

พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อย่าเข้าไปมี ไปเป็น


ละความยินดียินร้าย
ในทุกความรู้สึก ในทุกความคิด
อย่าเข้าไปมี ไปเป็น
ในขณะจิตปัจจุบันของการรับรู้
ปล่อยให้ สิ่งถูกรู้ และสิ่งรู้
เป็นเพียงธรรมชาติล้วนๆ
ที่ละคลายถ่ายถอนกันเอง

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา