อย่าให้ใจออกไปสัมผัสของร้อน


ความจริงกิเลสทั้งหลายมันจรเข้ามา 
ใจของเราออกไปสัมผัส กับกิเลสนั้นๆ
ก็เกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา
ใจของเราออกไปเจอ ไปกระทบ 
พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มี สติ ให้สำรวมจิต สำรวมไว้ให้ดี 
อย่าให้ใจของเราออกไปสัมผัสกับของร้อน สัมผัสกับฟืนกับไฟ
เมื่อสำรวมจิตไว้ดีแล้ว สิ่งที่เคยกระทบเป็นฟืนเป็นไฟ
สิ่งนั้นเขาไม่แล่นมาหาใจ 
สิ่งเหล่านี้เขาเป็นโลกเขาพร้อมที่จะสัมผัสใจที่แล่นออกไปนั้น
จะอยู่ในอิริยาบถใดต้องให้มีความสำรวมใจ
เราจึงจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรม จึงเป็นผู้ปฏิบัติจิต

หลวงปู่แบน ธนากโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจ


ทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจ ไม่ยกเว้น
ถ้าใครมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาที่ถูกต้อง
สามารถพิสูจน์เห็นอริยสัจได้ทุกคน
เสมือนว่าเรามีขุมทรัพย์แห่งความสุข
อยู่ในบ้านของตนเองอย่างมหาศาลแล้ว
เพียงแต่เรารู้จักวิธีขุดขึ้นมาใช้เท่านั้นเอง
เราก็จะไม่ทุกข์อีกตลอดไปชั่วกัปชั่วกัลป์

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา