ธรรมทุกอย่างรวมอยู่ในจิต
ธรรมทุกอย่างรวมอยู่ในจิตนี้ตัวเดียว 
อย่าประมาทในชีวิตนี้ทั้งกลางวันกลางคืน 
จงมีสติอยู่ทุกเมื่อ 
เราจะได้ไม่เป็นข้าทาสแห่งตัณหาอีกต่อไป 
เราจะได้อยู่ในโลกโดยไม่ติดโลก
เหมือนน้ำไม่ติดใบบัวฉันนั้น

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

มีสติเฝ้าดูจิต
จงมีสติเฝ้าดูทวารประตูทั้งหกให้ดี 
อย่าให้แขกโจรผู้ร้ายมาปล้น
คุณงามความดีของเรา
ที่บำเพ็ญสะสมไว้ 
เมื่อมีสติเฝ้าดูจิตดีแล้ว 
อะไรก็จะดีไปหมด


ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

พระนิพพานอยู่ไม่ไกลเมื่อใจมีสติ
          ธรรมที่ว่า พระนิพพานอยู่ไม่ไกลเมื่อใจมีสตินั้น เราจะต้องตั้งจิตตั้งใจ มีสติเฝ้าดูกาย และเฝ้าดูตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทุกลมหายใจเข้าออก ให้รู้ทันอยู่เสมอ ไม่ให้จิตสังขารปรุงแต่งให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเด็ดขาด เมื่อไม่ปรุงแต่งจึงเป็นนิพพานดับเย็น                                                                                             ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร