จึงพบ ใจที่เป็นพุทธะ


เมื่อ ปล่อยวาง “ความปรุงแต่ง”
และไม่โหยหา “ความไม่ปรุงแต่ง”
ก็ สิ้นยึด ทั้งสังขารและวิสังขาร
จึงพบ ใจที่เป็นพุทธะ
ใจที่ รู้จริง รู้แจ้ง รู้พ้น 
สิ้นอวิชชา กิเลสตัณหา

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Henryphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

โดยนัยนี้ ความสุขก็เกิดขึ้นเอง


มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยาก
ความดิ้นรนออกหน้าแล้ววิ่งตาม 
เหมือนวิ่งตามเงาของตนเองในเวลาบ่าย 
ยิ่งวิ่งตาม ก็ดูเหมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกที 
ทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุข 
แต่ความสุขก็เป็นเหมือนเงานั้นเอง 
ความสุขมิใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและมุ่งมอง 
หน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทำนั้นคือ 
การมองทุกข์ให้เห็น พร้อมทั้งตรวจสอบ
พิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์นั้น 
แล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์เสีย 
โดยนัยนี้ ความสุขก็เกิดขึ้นเอง 

พระอานนท์พุทธอนุชา
โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

Image by NIL-Foto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา