ศัตรูที่แท้จริงคือความไม่รู้เท่าทันตัวเอง          ศัตรูที่แท้จริงของเราทุกคน ก็คือความไม่รู้เท่าทันตัวเองนั้นเอง ไม่ใช่ใครอื่นที่นอกเหนือตัวเองแม้แต่น้อยเลย ขอให้จำไว้ให้ดี ผู้ไม่เจริญวิปัสสนาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปโทษคนอื่นและสิ่งอื่นว่าเป็นศัตรูของตน แต่ผู้รู้วิปัสสนาจริงจะไม่คิดเช่นนั้นเป็นเด็ดขาดเลย

                                                                                         หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

เห็นความคิดคือการปฏิบัติธรรมอันนี้แหละ ลัดสิ้นที่สุด มันคิดปุ๊บ เห็นปั๊บ ขึ้นมา
อันนั้นแหละ เป็นการปฏิบัติธรรมแท้ๆ...
หากคนมีปัญญาจริงๆ ดูความคิด
มันคิดปุ๊บ เห็นปั๊บ นี่เป็นการปฏิบัติธรรม
ดีใจ เสียใจ พอใจ ไม่พอใจ รีบมาแก้ไขตรงนี้

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

สอนสมาธิ ต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด          สอนสมาธิ ต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด ความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆ กันนี่ อย่าไปสนใจเลย ให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่ รู้กายของเรา

                                                                                                  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

การเบียดเบียนตัวเองที่มองไม่เห็น


 
          การเบียดเบียนตัวเอง เป็นของที่เห็นได้ยาก ความเบียดเบียนตนเองเกิดจากความเห็นแก่ตัว กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับความสุข เช่นจะรักษาศีลแปดก็กลัวจะหิวข้าวเย็น กลัวไม่ได้ทาน้ำอบหอม กลัวไม่ได้นอนเบาะฟูกสบาย จะนั่งสมาธิก็กลัวเมื่อย เลยไม่กล้าทำความดี นี่แหละเป็นการรักตัวเองไม่จริง เป็นการเบียดเบียนตัวเองโดยมองไม่แลเห็น..

                                                                                                         ท่านพ่อลี ธัมมธโร