สิ่งนั้น..ความรู้สึกนั้น เป็นสิ่งที่ถูกรู้


อะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกได้
สิ่งนั้น..ความรู้สึกนั้น เป็นสิ่งที่ถูกรู้
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
คอยสังเกตุไว้บ่อยๆนะ
รู้เห็นไปเรื่อยๆ จนใจยอมรับความจริงนะ
เมื่อนั้นผลย่อมเกิดขึ้นมาเอง รู้สึกได้เองว่า
ได้ปลดปล่อยสิ่งใดออกไปบ้างแล้ว.....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by julien_roudier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา