ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์


กิจในอริยสัจจ์ ข้อแรกคือทุกข์ ท่านให้รู้
ทุกข์นี้เป็นคนละอย่างกับทุกขเวทนา
(ความทุกข์ทรมาน)
แต่คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือปรากฏการณ์ทั้งหลาย
ที่จิตไปรู้เข้า
ถ้าไปยึดไว้หรือไม่ยอมรับ
จึงเกิดทุกข์ซ้ำอีกที
คือตัวโลกนี้ (รูปนามทั้งหลาย) คือตัวทุกข์
ถึงเราจะไปยึดหรือไม่
มันก็เป็นตัวทุกข์อยู่นั่นเอง
เมื่อจิตเห็นจริงแล้วยอมรับมัน
จะกลายเป็นว่าทุกข์มีอยู่
แต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by dapiki moto on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

ทุกสิ่งมีเนื้อหาอนัตตา


โลกนี้เป็นอนัตตา (รู้แจ้ง)
ว่าโลกนี้เป็นเหมือนเกมส์ 
ที่ไม่มีใครดีจริง ไม่มีใครชั่วร้ายจริง 
ไม่มีใครเกิดจริง ไม่มีใครตายจริง
ทุกอย่างอยู่ที่การปลดปลง และปล่อยวาง
ถ้าจิตใจผ่านได้ ก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์กับโลกใบนี้
.
เข้าใจได้ว่า แม้ความทุกข์ที่พบเจอ 
ก็เป็นของๆ โลก จะเอามาเป็นของเราสักวินาที 
ก็ห่างไกลความจริงมากแล้ว 
อีกอย่าง ตัวเราชีวิตเราก็แค่เป็นสิ่งอุปโลกน์ของมายา 
จะมาร้อยรัดเกี่ยวพันอยู่ในวงจรของทุกข์
ให้ยาวนานกันทำไม
.
ปลดปลง และปลดปล่อย 
จะพบกับอิสรภาพสูงสุด
อิสรภาพที่ไม่เคยมีใคร
พรากไปจากเราจริงได้ 
อิสรภาพที่ยังคงอยู่เป็นเนื้อแท้เสมอ 
.
หากเข้าใจทุกสิ่งตรงความจริง 
ก็ไม่มีใครที่จะต้องทุกข์จริง
กับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ 
หากจะมีทุกข์ก็แค่ทุกข์ปลอมๆ ทุกข์ขำๆ 
แต่ทุกข์จริง ไม่มีอยู่ 
เพราะทุกสิ่งมีเนื้อหาอนัตตา 
ไม่เว้นแม้แต่ความทุกข์ทั้งปวง

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Photo by Ing on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา