ให้รู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรา


เมื่อไหร่ความทุกข์มา
หรืออาคันตุกะทุกสภาวะทุกอารมณ์
แขกไม่ได้รับเชิญมา 
ให้รู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรา
ถ้าเราไม่เพิ่มไม่ลด ยินดีหรือเสียใจ
มันจะอยู่ได้ไม่นาน
มันบังคับไม่ได้ เกิดขึ้นเอง
ย่อมหายไป ดับไปเองเป็นธรรมดา
การฝึกปฎิบัติทั้งหมด
ที่มีมาเพื่อให้พ้นทุกข์
หมดง่ายหมดยาก 
หมดขั้นตอน เป็นเช่นนั้นเอง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by AnnaliseArt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาความสละอย่างเอก


ธาตุขันธ์เป็นสิ่งที่
โลกจะพึงสละทั้งที่เสียดาย
เราพึงสละด้วยสติปัญญา 
ก่อนหน้าที่จะสละขันธ์แบบโลกสละกัน
นั่นคือความสละอย่างเอก 
ไม่มีสองกับอันใด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา