ถ้าดีจริงต้องพ้นจากดี          ...ถ้าดีจริงมันต้องพ้นจากดี ความดีที่แท้นั้นต้องเป็นความดีที่พ้นจากความดีอีกทีหนึ่ง ซึ่งอย่างนี้คนคิดกันไม่ค่อยได้ คนส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนี้กันเป็นส่วนมาก ถ้าพูดเรื่องหลุดพ้นเขาไม่เข้าใจ แต่ถ้าพูดว่าให้ร่ำรวย ให้มีเงินมีทองมากๆ อย่างนี้เขาสาธุ นักปฏิบัติเราต้องรู้เรื่องเหล่านี้ และต้องมุ่งไปสู่ที่ที่ไม่มีภพ เพื่อความหลุดพ้นของเราในที่สุด

                                                                                                     หลวงปู่ชา สุภัทโท

ทำไมไม่เห็นไตรลักษณ์เกิด แก่ เจ็บ ตาย
มันเป็นอยู่มีอยู่ทุกขณะ 
แต่..ทำไมเราไม่รู้ไม่เห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
มันก็แสดงเหตุปัจจัยตามเรื่องตามราวของมันอยุ่ทุกขณะ
แต่..ทำไมเราไม่รู้ไม่เห็น
นี่เป็นเพราะอะไร
พิจารณาเข้าสิ อย่าอยู่เฉยๆ
อยู่เฉยมันไม่ได้อะไรน่ะ

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ธรรมอันเป็นที่พึ่งถาวรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด ธรรมข้อหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลึกลับที่สุด 
เป็นที่พึ่งถาวรแก่เราได้ ก็คือ
... 
อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ
พึ่งตนรู้ตน แล้วก็จะรู้ในสิ่งทั่วไป
เพราะตนนั้นแหล่ะเป็นเหตุ เป็นต้นเหตุของทุกสิ่ง

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท