ให้รู้จักจิตว่าคราวไหน เกิดอะไร


ทุกข์เกิด ก็ให้อยู่กับทุกข์ 
สุขเกิด ก็ให้อยู่กับสุข
ให้รู้จักตัวมัน 
ให้รู้จักจิตว่าคราวไหน เกิดอะไร 
ให้อยู่กับมัน สังเกตดูมัน 
ให้ควรดูมันโดยกำหนดจดจ่อ 
ดูมันให้ตลอด 
ผลที่สุดมันก็จะจืดจางหายไป 
เช่นเดียวกับนั่งทับหญ้า 
นานๆ ไปก็จะค่อยๆ ตายไปเอง

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความอดทน คือ


ความอดทน คือ 
จิตใจไม่สู้ ไม่ฝืน ไม่หดหู่
ในเมื่อเจอ หรือ
ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ต้องการ
มีความปกติกับสิ่งที่ไม่ชอบ
มีความสงบกับสิ่งที่ไม่สงบ
มีการยอมรับกับภาวะที่ไม่ปรารถนา
ไม่มีการสู้ แม้แต่ด้วยความคิด
ถ้าจะเป็นขันติบารมี
จะต้องมีความรู้สึกปกติอยู่
ต้องถึงขั้นนี้
มันจึงจะเป็นเครื่องเผากิเลส

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Nennieinszweidrei from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา