คนทุกคนต้องมีเบรก มีท่อไอเสียรถทุกคันล้วนมีเบรก 
รถทุกคันล้วนมีท่อไอเสีย 
คนทุกคนต้องมีเบรกคือสติ 
ต้องมีท่อไอเสียคือการปล่อยวาง

ท่าน ว.วชิรเมธี

Image by sulayman360 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ผู้พิจารณาสัจธรรมโดยถูกต้อง


การต่อสู้กับเวทนาก็คือ
พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมัน 
อย่าไปบังคับให้มันหาย 
ถ้าบังคับให้หายย่อมฝืนคติธรรมดา 
นอกจากการพิจารณาให้รู้
ตามความเป็นจริงและหายเอง! 
ถ้าไม่หายก็รู้เท่าทันเวทนา ไม่หลงยึดถือ
.
รูปก็เป็นรูป อย่าไปเอาอะไรมาขัดมาแย้ง
มาแทรกแซงให้เป็นอย่างอื่น 
รูปเป็นรูป กายเป็นกาย 
สักแต่ว่ากาย สักแต่ว่ารูป, 
เวทนาสักแต่ว่าเวทนา, 
จะสุขก็ตาม จะทุกข์ก็ตาม เฉยๆ ก็ตาม
มันเป็นเรื่องเวทนาอันหนึ่ง ๆ เท่านั้น
.
ผู้ที่รู้ว่ากาย รู้ว่าเวทนา ความสุข ความทุกข์ 
ความเฉยๆ คือใคร? ถ้าไม่ใช่ใจ! 
ใจไม่ใช่ธรรมชาตินั้นๆ 
ให้แยกกันออกให้เห็นกัน
ด้วยปัญญาอย่างชัดเจน 
ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาสัจธรรมโดยถูกต้อง 
แล้วจะไม่หวั่นไหว 
ถึงร่างกายจะทนไม่ไหว เอ้า! ตั้งท่าสู้
.
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา