ไม่ต่อต้าน ไม่ตัดสิน ไม่ยึดติด


ทุกๆ ความรู้สึก ทุกๆ สภาวะอารมณ์
เป็นเพียงผู้มาเยือน
ปล่อยให้พวกเขามาและจากไปเอง
จึงเห็นความเป็นจริง จึงเห็น "ตถตา"
มีแต่ความเป็นเช่นนั้นเอง ของมันเอง
มันก็มีของมัน แต่ไม่เข้าไปเป็น ไม่ไปเปลี่ยนมัน
ไม่บังคับมัน ไม่ไปสู้มัน ไม่ต้องปล่อยวางมัน 
สักพักมันก็เป็นสายลม หรือ สลายหายไปเอง
ไม่...ต่อต้าน
ไม่...ตัดสิน
ไม่...ยึดติด
สามสิ่งนี้ทำให้ชีวิตตื่นรู้และอิสระอย่างแท้จริง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มั่นหมายให้ค่าสิ่งใด


มั่นหมายให้ค่าสิ่งใด..
..สิ่งนั้นมีขึ้นมาในใจทันที..
..หากไม่มั่นหมายให้ค่า..
สิ่งนั้นหนาเป็นเพียงสภาวะให้ใจรับรู้
มีอยู่..หรือไม่มีอยู่..ก็ไม่สำคัญ..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by cocoparisienne from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา