สิ่งที่เรานั้นไม่ควรไปก้าวล่วง


สิ่งที่เรานั้นไม่ควรไปก้าวล่วงหรือกระทำก็คือ 
การไปปรามาสศีลไปปรามาสธรรม 
ไปปรามาสในธรรมของบุคคลอื่นเค้า... 
เพราะมันจะเป็นการติดกรรมโดยไม่รู้ตัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ
เพราะบางทีธรรมอาจจะเป็นธรรมของอริยเจ้า 
แต่เรายังเข้าไม่ถึงด้วยเจตนาของธรรมนั้น 
การไปปรามาสล่วงเกินเสียแล้วนี้อาจมีโทษอย่างไร 
มีโทษทำให้เรานั้นเข้าถึงตัวปัญญาได้ยาก 
เมื่อเราฟังธรรมแล้ว เราไม่สามารถ
เข้าใจในธรรมของครูบาอาจารย์ได้ 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ที่ใดมีใจรู้


ที่ใดมีใจรู้ 
ที่นั่นไม่มีใจร้อน

ดังตฤณ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา