การอิ่มธรรม...
การที่เราหันจิตใจมารักษาศีลกินธรรมนี้
จงมีความตั้งใจให้จริง เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นทิพย์
ไม่มีความอิ่มฉันใดจะเสมอเหมือน การอิ่มธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ต้องภาวนาทั้งยามสุขและทุกข์          การปฏิบัติภาวนานั้น เราจะเลือกปฏิบัติ เฉพาะเวลาสุขนั้นไม่ได้ เราต้องปฏิบัติภาวนาให้ได้ ทั้งในเวลาสุข และทุกข์

                                                                                                          หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

การปฏิบัติสมาธิคือมีสติตลอดเวลา          การปฏิบัติสมาธิ เอากันอย่างนี้ ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด ให้มีสติอยู่ตลอดเวลา ทุกคนได้ฝึกสมาธิ มาตามธรรมชาติแล้ว ตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสามา ทีนี้เรามาเริ่มฝึกใหม่ นี่เป็นการเสริมของเก่าที่มีอยู่แล้วเท่านั้น.. 

                                                                                               หลวงพ่อพุธ ฐานิโย