เราเป็นเพียง “ผู้เฝ้าดู” อยู่ริมถนน


จงอย่า “เก็บกด” อารมณ์เหล่านั้นไว้ 
อารมณ์นั้นเปรียบได้กับ “ลม” 
ที่พัดมาแล้วก็พัดไป 
เห็นคำว่า “Motion” ซึ่งแปลว่า “การเคลื่อนไหว” 
ที่อยู่ในคำว่า “Emotion” ไหม? 
ด้วยเหตุนี้ อารมณ์จึงไม่ใช่สิ่งหยุดนิ่ง 
ไม่ใช่สิ่งที่หยุดอยู่กับที่ 
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ 
เราต้องไม่ไปกดทับมันไว้...
จง “ตามรู้ตามดู” อารมณ์เหล่านั้น 
เห็นการเปลี่ยนแปลงของมัน 
เห็นการ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป” ของมัน 
จงทำตัวเป็น “ผู้สังเกตการณ์” 
คอยสังเกตสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปในชีวิตของเรา 
ทำตัวเสมือนกับว่า 
กำลังยืนอยู่ที่ข้างถนน 
มองดูรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมา 
ตระหนักรู้อยู่เสมอว่า เราเป็นเพียง 
“ผู้เฝ้าดู” อยู่ริมถนนเท่านั้น 
อย่าได้กระโจนลงไปบนท้องถนน 
เพราะจะถูกรถชนเสียเปล่าๆ

ท่าน OSHO
(จาก สปาอารมณ์ : Emotional Wellness)

Image by jeffjuit from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

เขาก็เปลี่ยนแปลง แล้วเขาก็ดับ


ธรรมทั้งหลายที่เป็นผลของการปฏิบัติ 
จะเป็นธรรมที่สว่างไสว 
จะเป็นธรรมที่หยาบ ปานกลาง ละเอียด 
หรือจะเป็นธรรมที่ประณีตขนาดไหมเพียงไรก็ช่าง 
ถ้าหากว่าเห็นผลของการปฏิบัติแล้วไปยึด 
อันนั้นไม่ถูกทาง ไปยึดล่ะผิดทั้งนั้น 
เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละ 
ไม่ได้สอนให้ยึด...
นักภาวนาถ้ามีจิตสงบ 
ชอบมีสิ่งให้รู้ให้เห็น 
 ไปเห็นสิ่งนั้นๆ แล้วก็ไปยึดติด 
ผลที่จะเป็นไปต่อไปมันก็ไม่ก้าวหน้า 
มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่มันเคยเป็นแล้วนั้นอีก 
ในที่สุดผลของการปฏิบัติมันก็เสื่อมไปหมดไป 
เพราะธรรมทั้งหลายเขาเกิดมาแล้ว
เขาก็เปลี่ยนแปลง  แล้วเขาก็ดับ

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by KELLEPICS from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา