ต้องรักษาตัวรู้ดั้งเดิมของเราไว้ให้ตลอดจะรู้จะเห็นอะไร ก็ให้สักแต่ว่ารู้ ไม่ให้เป็นไปตามเขา 
จิตดั้งเดิมของเรามันไม่มีอะไร มันรู้อยู่ทุกอย่างอยู่แล้ว 
แต่พอมีสิ่งต่างๆ มาสัมผัสทั้งภายนอกภายใน
ก็ทำให้เราเผลอสติปล่อยตัวรู้ ลืมตัวรู้ที่มีอยู่ดั้งเดิมเสีย 
ไปรับสิ่งที่เอามาทีหลังแล้วก็ทำไปตามเขา 
คือ เป็นสุขเป็นทุกข์ อะไรต่างๆ 
ที่เราเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า
เราไปรับเอาสิ่งสมมติต่างๆ เข้ามายึดมั่นถือมั่น 
ถ้าเราจะไม่ให้เป็นไปตามสิ่งต่างๆ 
เราก็ต้องรักษาตัวรู้ดั้งเดิมของเราไว้ให้ตลอด 
ตัวสติ ต้องมีไว้มากๆ 

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นักปราชญ์ให้ความสำคัญกับวันตายมากกว่าวันเกิดนักปราชญ์เขาไม่ได้ดีใจกับ “วันเกิด” นะ 
เขาดีใจกับวันตาย คือเขาให้ความสำคัญกับวันตายมากกว่าวันเกิด 
เพราะวันเกิดมันผ่านมาแล้ว 
มันเป็นอดีตไปแล้ว มันไม่มีความหมายอะไร 
ตัวที่จะมีความหมายก็คือ “วันตาย” 
เป็นวันทดสอบจิตใจว่าจะสอบตกหรือจะสอบผ่าน 
อันนี้ต่างหากที่เราต้องให้ความสำคัญ 
เราต้องเตรียมตัวทำข้อสอบกัน

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา