การภาวนามีสองทาง เพื่อหลุดพ้นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ายังไม่รู้ ก็ต้องดูไปเรื่อยๆฝึกดูไปบ่อยๆ ถ้ายังไม่รู้ ก็ต้องดูไปเรื่อยๆ 
ดูไปในขณะที่ ทั้งหลง ทั้งลืม ทั้งรู้นั่นแหละ 
แต่ที่เราจะได้ก็คือประสบการณ์จากตัวเรา 
เราจะรู้ถี่ขึ้น จนเมื่อสติมันต่อเนื่องจริงๆ ก็เรียบร้อย 
คือเมื่อนั้น จิตจะยอมรับความจริงว่า 
อะไรๆ ก็เป็นเช่นนั้นเอง จิตก็จะปล่อยจะคลาย 
มันจะถอนออกไม่อยากไปยึดอะไร

หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉัตฺตสุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การเดินทางแสวงบุญ ไม่ใช่การไปหาสิ่งนอกตัวเรา
บุญ คือ ชื่อของความสุข 
และอย่าลืมว่า การเดินทางแสวงบุญ
ไม่ใช่การไปหาสิ่งนอกตัวเรา
ที่แท้เป็นการแสวงหาโอกาสบำรุงบุญ
ซึ่งอยู่ในใจเราตั้งแต่ยังไม่ออกเดินทาง

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา