การหลุดพ้นจากสิ่งครอบงำ


การหลุดพ้นจากสิ่งครอบงำ 
หรือหลุดจากความยึดถือทั้งหลาย 
ก็คือการหลุดพ้นจาก
ความคิดปรุงแต่งของตัวเอง 

อ.สุภีร์ ทุมทอง
Image by fkabay from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา