คนปัจจุบันฝันทั้งกลางวัน ฝันทั้งกลางคืน
คนปัจจุบันฝันทั้งกลางวัน ฝันทั้งกลางคืน
กลางคืนเขาหลับตาฝัน
แต่กลางวันเขาลืมตาแล้วฝัน
ฝันก็คือ ใจลอยไปอยู่กับความคิดตลอดเวลา
จึงไม่เห็นปัจจุบันขณะ...

ชีวิตทั้งชีวิตมอบให้กับความฝันทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น กลับมาตื่นกันซักที
กลับมารู้สึกตัวกันซักที


พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา