ทำดีหวังผลคือติดกรรม


ทำความดี..ถ้าจะทำให้กับใคร 
อย่าไปหวังผลว่าเค้าจะตอบแทนเรา 
ถ้าโยมหวังผล..โยมติดกรรมแล้ว 
เหมือนเราไปช่วยงาน
ถ้าคิดจะให้ใครมาช่วยเราอีก 
เราต้องช่วยเค้ากลับอีกมั้ยจ๊ะ 
มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นวัฏฏะ 
ถ้าเราทำหรือช่วยใครไม่หวังผล..
จะไม่เป็นหนี้กรรมกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโตฯ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นอกจากรู้ตามความเป็นจริง


ไม่มีอุบายใดๆ ที่จะไปดับอาการต่างๆ ได้
นอกจากรู้ตามความเป็นจริง 
จนผู้รู้มีกำลัง และไม่ดำริ
ไปกับอาการของสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น
จนเหลือแต่รู้ซื่อๆ 
เมื่อไม่ดำริ คือไม่นำออกมาใช้จนเขาคุ้นเคย 
เห็นอาการนั้นๆ เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
จึงเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะ
ละความยึดมั่นต่ออาการนั้น 
ไม่ใช่ไปแก้ไขอาการให้มันไม่มี 
แต่ยอมรับในสิ่งที่มีที่เป็นและ 
ปล่อยสิ่งที่มีที่เป็นให้เป็นเรื่องของอาการไป
จมก็รู้ว่าจม ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ 
แตะรู้เบลอๆ รู้เบาๆ ที่อาการนั้นๆ
จนเขาอ่อนกำลังลงและดับไป
เป็นธรรมชาติไม่มีผู้เข้าไปทำ 
มีแต่ผู้รู้ซื่อๆ จนผู้รู้มีกำลังขึ้นมา 
เขาจะอยู่เหนืออาการด้วยตัวของผู้รู้เอง

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by anaterate from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา