ใจเป็นกลาง จะเข้าใจธรรมตามลำดับจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ปฏิเสธสภาวธรรมใดๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตามกำหนดรู้ 
ไม่ได้สอนให้ปฏิเสธสภาวธรรมใดๆ
แม้แต่สภาวธรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นมา 
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้กำหนดดูรู้ตามทั้งหมด 
เพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งดีทั้งเสีย
ล้วนเป็นฐานให้สติเกิดได้ทั้งสิ้น..
ฉะนั้น เราพึงเข้าใจ อย่าไปรังเกียจเห็นว่าความฟุ้งไม่ดี 
เห็นเป็นของไม่ดีเกิดขึ้นมา ก็คิดจะขับไล่เขาอย่างเดียว 
จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เรามีหน้าที่กำหนดดูรู้ตาม 
ต้องวางใจเป็นกลาง

หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ไม่ใช่ให้กิเลสมานำหน้าอยู่เพราะชอบ ไปเพราะเกลียด
นั่นแหละ เราแพ้ใจตัวเอง
เมื่อสมควรอยู่ก็อยู่ เมื่อสมควรไปก็ไป ด้วยตัวเราเอง
ไม่ใช่ให้กิเลสมานำหน้าบีบคั้นเราทำตามที่มันบัญชา
อันนี้คือการปฏิบัติธรรม รู้เท่าทันจิต

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา