ความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
อดทนคือ ไม่รังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจ 
ไม่เห็นร้ายในสิ่งที่ชวนให้เห็นร้าย 
ไม่ฝืนสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ 
ไม่น้อยใจกับการที่จะต้องอยู่
กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ...
ความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง...

พระอาจารย์ชยสาโร

การปฏิบัติธรรม นอกจากสติ ไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่า        การปฏิบัติธรรมนั้น นอกจากการตั้งสติแล้ว ไม่มีอย่างอื่นยิ่งไปกว่า ไม่ว่ายืน เดิน นั่ง นอน ก็มีสติระลึกได้ ถ้าเดินนึก เดินคิด นั่งนึก นั่งคิด นอนนึก นอนคิด ไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรม ถ้ามีสติระลึกได้ทุกเมื่อ มีสัมปชัญญะประกอบด้วย ยิ่งดีใหญ่

                                                                                              หลวงปู่ท่อน ญาณธโร