เป็นเรื่องของวัฏจิต


การเสียดายการอาลัยสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้น 
เป็นเรื่องของวัฏจิต 
พาให้หมุนพาให้เวียนหลอกลวง 
แล้วขนทุกข์ให้เราตายแล้วเกิด 
เกิดแล้วตาย เหมือนฟุตบอลกลิ้งไปกลิ้งมา 
ในภพน้อยภพใหญ่ 
ซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ในทุกภพทุกชาติ 
ในขณะที่กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นั้น
ไม่ปราศจากทุกข์ได้ แม้...ขณะเดียว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by xresch from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

พุทธะ ที่มีอยู่ในเราทุกคน


ทุกอย่างก็ชั่วคราว แล้วจะเอาอะไรอีกหรือ..?
ชีวิตคน ไม่ต่างอะไรจากความฝัน
ไม่มีอะไรจีรัง ไม่มีอะไรยั่งยืน
หากใครรู้ และยอมรับความจริงนี้ได้
กาลเวลาย่อม ไม่มีผลต่อคนผู้นั้นอีกต่อไป
.
ใครๆ ก็รู้ว่าไม่มีตัวตน อะไรที่เป็นเรา ของเรา
แต่เดี่ยวนี้พยายามให้เยอะ สะสมให้มากให้มี
ต้องมีบุญบารมีให้มาก ต้องมีปัญญาให้มาก 
ให้เป็นเทวดา ให้เป็นเศรษฐี อย่าเจ็บอย่าจน
.
เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริง
ก็พึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา 
ผีสางนางไม้ ฤกษ์หามยามดี!
พึ่งยมบาล พึ่งพญานาค พึ่งศาลเจ้าที่
ส่วนใหญ่ใคร...
จะท่องกันได้จำได้ ว่า "เราไม่มีตัวตน"
แต่ก็ยังไม่มีใคร
เห็นด้วยความเป็นจริงว่า
"เราไม่มีตัวตน"
เห็นว่า เราไม่มีตัวตน ต่างกันสิ้นเชิง ..!
ถ้าเห็นแล้วมันไม่ต้องหาที่พึ่งใดๆ
.
แต่ก็สวด
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
.
พุทธะ มิใช่จากการสวดใดๆ
แต่ให้เห็นว่าพุทธะ ที่มีอยู่ในเราทุกคน
ที่ไม่ต้องไปค้นหา พยายามหาใดๆ
ลองหยุดมองเข้าไปแบบไม่ใช้ความเห็น
ไม่ยาก ไม่ง่าย ไม่นอก ไม่ใน ไม่ใช่ความคิด
เมื่อยังไม่เจอพุทธะ ก็ต้องหาที่พึ่งตลอดไปไม่จบสิ้น
ที่พึ่งนั้นก็ตัวพาไปสู่แดนเกิด นั้นเอง
พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Myriams-Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เพียงเพราะมี “เรา” ไปรองรับ


บางทีชีวิตมันก็ 'บัดซบ'
เพียงเพราะมี “เรา” ไปรองรับ
ให้ค่าปรุงแต่งกันไป
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตนี้ไม่ควรแก่เรา 
อยากจะผลักดันออก
ไม่ยอมรับตามที่มันเป็น 
ไม่มองออกไปรอบๆบ้าง
ว่าชีวิตคนอื่นๆนั้น มัน 'บัดซบ' ยิ่งกว่าเรา 
แต่เขากลับมีความสุขดี 
เพียงเพราะเขายอมรับ แต่ไม่ยอมแพ้
ไม่มัวไปทุกข์กับสิ่งที่เป็น 
แต่พร้อมเผชิญหน้ากับชีวิต 'บัดซบ' นั้น

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by PhoenixRisingStock from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา