ให้องอาจต่อความตาย


          ข้อสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้มีในพุทธบริษัทนั้นคือ ให้เป็นผู้องอาจต่อความตาย แต่ไม่ใช่ให้อยากตายจนถึงต้องประหารตัวเอง คำที่ว่าให้มีความองอาจต่อความตายนั้น หมายความว่าให้รู้ คือรู้ว่าเราเป็นคนตายอยู่เสมอๆ แล้วจะต้องมานั่งหวั่นไหวอะไรกับความตาย

                                                                                              หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

ธรรมของพระพุทธเจ้ามีในตน          โอวาทคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีอยู่ในที่อื่น ไม่ได้มีในลานหรือกลางป่ากลางดงอะไร จะเป็นพระสูตร หรือพระวินัย พระปรมัตถ์ ก็มีอยู่ในตนของตนทั้งสิ้น

                                                                            หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

ทุกข์เพราะเรามี "เรา"


ที่เราเป็นทุกข์อยู่ ก็เพราะเรายังมี "เรา" อยู่

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก