การภาวนาไม่ต้องไปตัดสังขาร


การภาวนาไม่ต้องไปตัดสังขาร
จิตไม่ปรุงแต่งจะมีสังขารตัวไหนต้องไปตัด
เรามาค้นหาผู้รู้ ค้นหาจิตของเราให้ชัดๆ
เดี๋ยวตัดเองหมดเลย
ที่เราไปนั่งตัดกันเพราะเราไม่เห็นจิต
ตัดเท่าไหร่ก็ไม่หมด
พิจารณาร่างกายของเราเป็นอสุภกรรมฐาน 
เป็นไตรลักษณ์
พิจารณาไปก็เหมือนเดิม
จิตใจเราก็ไม่เปลี่ยน
นิสัยเหมือนเดิมเลย
มันเปลี่ยนแค่สัญญา ชั่วครั้งชั่วคราว
แต่ไม่เปลี่ยนด้วยธรรมชาติ
ถ้าจิตเราเปลี่ยนด้วยธรรมชาติมันก็จบเลย
จิตจริงๆ มันจบได้

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by Erik_Karits from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา