ความว่าง เป็นอรูปฌานก็มี ไม่เป็นก็มี


ความว่าง เป็นอรูปฌานก็มี ไม่เป็นก็มี 
ที่ไม่เป็น (อรูปฌาน) นั้นคือ
ความว่างจากเรา จากเขา จากสัตว์ จากบุคคล
นั้นมันเป็นว่างที่มีปัญญารู้ชอบ 
เรียกว่ารู้ตามเป็นจริงแห่งปัญญา 
และก็ไม่สำคัญว่าว่างนั้นเป็นตน ตนเป็นว่างด้วย 
ถ้าไม่สำคัญอย่างนั้น กิเลสก็แตกกระเจิงไปหมดแล้ว 
ไม่ใช่อรูปฌานเลย​ ที่เป็นอรูปฌานนั้น
เพราะไม่มีปัญญาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สัมปยุตอยู่ในขณะเดียวก็เลยกลายเป็นอรูปฌาน 
อรูปฌาน ๔ นั้นโดยใจความคือไม่เห็นอนัตตาธรรมนั่นเอง 
และก็เข้าใจว่าอรูปฌานนั้นเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นตัวตนอยู่...

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา