เราถูกความแก่ เจ็บ ตาย คาดโทษ          พวกเราถูกความแก่ เจ็บ ตาย คาดโทษไว้แล้ว จงรีบแก้ไขตัวเองซี่! เกิดเป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ จะเอาอีกหรือ? หือ?

                                                                                                 หลวงปู่บุดดา ถาวโร

สุขทางโลกคือไฟและยาพิษเราบอกกับตัวเองว่า อยากได้ความสุข
แต่เราก็โดดเข้าไปสู่กองไฟร้อน
เรารู้ว่าสิ่งนั้นๆ เป็นยาพิษ 
แต่เราก็ดื่มมันเข้าไป
นี่แหละ เป็นการทรยศต่อตัวเอง..

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ผู้ไม่ระวังรักษาในอารมณ์ ๕


“ยาพิษ” ไม่ได้เป็นโทษอยู่ที่ยา 
มันเป็นโทษที่ตัวเราเองหรือผู้ที่กินเข้าไป 
เพราะ “ความโง่” คือ อวิชชา ไม่รู้จักพิจารณาว่า 
สิ่งใดดีหรือชั่ว คือไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ ๕

“อินทรีย์สังวร” ก็คือ ให้ระวังอารมณ์ ๕ ที่ผ่านเข้ามา 
ผู้ไม่ระวังรักษาในอารมณ์ ๕ เรียกว่า ศีลไม่บริสุทธิ์ 
นี่เป็นศีลของผู้มีจิตชั้นสูง 
ส่วนศีล ๕ นั้น คนพาลหรือบัณฑิตก็ทำได้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร