คนจะอธิษฐานอะไรสำเร็จ


คนจะอธิษฐานอะไรสำเร็จ 
มักต้องสร้างบารมีในทางสัจจะมาก่อน 
คือ พูดคำไหน ทำตามนั้น ไม่เบี้ยวใคร 
ไม่ผิดสัญญาแม้แต่กับตัวเอง 
โดยเฉพาะในความตั้งใจดีๆ 
ถ้ารักษาสัจจะมาก ก็เป็นเหตุ
ให้เกิดบารมีในทางประกาศิตมาก

ดังตฤณ

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา