มารในใจ คือ เนื้อหาของความคิด
ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า คำว่า “มาร”
หมายถึง สิ่งที่บดบังความจริงแต่ดั้งเดิม
โดยเฉพาะมารในใจ คือ เนื้อหาของความคิด
ที่ปิดบังความว่างอันบริสุทธิ์ของจิตใจ
แต่ก็มิใช่เป็นการห้ามใช้ความคิด
เพราะความคิดเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิต
เพียงแต่ว่าจะอยู่กับความคิด
และใช้มันอย่างถูกวิธีอย่างไร
จึงจะไม่กลายเป็นเหยื่อของมาร


พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ารู้ว่าเผลออยู่ในความคิด
คนในโลกนี้ เผลออยู่ในความคิดตั้งแต่เกิด
ไม่เคยรู้ตัวเลย เรียกว่าไม่เคยรู้จักตัวเองเลย
ถ้าเราหลงไปอยู่ในความคิด 
แล้วรู้ได้ว่าเผลออยู่
เราจะหลุดจากโลกของความคิด
มาอยู่ในโลกของความเป็นจริง จิตก็จะตื่น


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา