ปฏิบัติธรรม อย่ามีเป้าหมาย


ปฏิบัติธรรม อย่ามีเป้าหมาย
เป้าหมาย จะพาให้เราเป็น
นักทำ
ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม
มีหน้าที่ 3อย่าง
รู้เนื้อรู้ตัว
พ้นออกจากโลกของความปรุงแต่ง
หันมาดูใจ
ปกติก็ ”รู้จัก”ว่าเป็นแบบนี้
ไม่ปกติก็ ”รู้จัก” ว่าเป็นแบบนี้
แค่ ”รู้จัก” แล้วก็ผ่านไป
แล้วมันจะค่อยๆ”ตื่น”ขึ้นเอง
ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะตื่น
เพราะมันจะตื่น”เอง”อย่างค่อยเป็นค่อยไป
จิตใจจะค่อยๆ ปลดเปลื้องภาระ ”เอง”
ทุกอย่างจะค่อยๆ เป็นธรรมชาติ ”เอง”
ขอแค่ทำหน้าที่ที่บอกไว้  “แค่นั้น”
แล้วสัจธรรม ของ #อนัตตา
จะทำงานหามรุ่งหามค่ำ
“ด้วยตัวมันเอง “
จนพาจิตทุกดวง บรรลุธรรม ในที่สุด ”เอง”

Camouflage

Image by mirkostoedter from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ย่อมเป็นอิสระหลุดพ้น


ผู้ไม่สะสม รู้จักใช้ปัญญาในการบริโภค
แจ้งชัดแล้วซึ่ง การไร้คุณค่าความหมายที่แท้จริงของสิ่งทั้งปวง
แจ้งชัดแล้วในสุญญตา 
ย่อมเป็นอิสระหลุดพ้น
การไปของเขาย่อมไร้ร่องรอย
เหมือนนกไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในอากาศ ( # ๙๓)

จากหนังสือธรรมบาท ของสวนธรรมะโพธิญาณ

Image by guvo59 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา