เมื่อความคิดถูกมรรคปัญญาควบคุม
ความคิดเป็นเสมือนต้นตอของชีวิต
ทุกชีวิตมิได้มีความเป็นเอกภาพแห่งตัวเอง
จะต้องตกอยู่ในอิทธิพลของความคิด
เมื่อความคิดถูกมรรคปัญญาควบคุม
สังขารตัวปรุงก็จะถูกขจัดไป
จะเหลือเพียงเนื้อแท้แห่งความผุดผ่อง
ของความคิดฝ่ายสัมมาทิฐิล้วนๆ


หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสงบเป็นผลพลอยได้เพราะเกิดปัญญา
คนจะล่วงทุกข์ไปได้ด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้น
ไม่ใช่ว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะไปนั่งสงบ
ความสงบนั้นมันเป็นผลพลอยได้เพราะเกิดปัญญา 
เมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง
ตามความเป็นจริงแล้ว มันก็สงบ


หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา